Start typing to search

Tillfälligheten

2018
17.5 x 22 cm, unfolded 17.5 x 45 cm
Tillfälligheten handlar om den lek jag ofta befinner mig i där jag leker med slumpens och det tillfälliga i både bild och ord. Jag gillar att leka med ord och meningar som tillsammans visar på en poetiskt koppling till vardagen och livet. Uppslag och sidor är slumpvis utvalda samt kombinerade med meningar som
"jag kommer från en lek", "där vägdes tiden",

"Tillfälligheten/ The Coincidence" is an artist book made in 2018 by Ewa Berg.

She writes: It is about the play I often find myself in, where I play with the randomness and the temporary in both image and words. I like to play with words and sentences that together show a poetic connection to everyday life.

Everything is screen printed. Spreads and pages are randomly selected and combined with sentences such as "I come from a play", "where the time was weighed", "hide the black", "that I longed for".
"dölja det svarta", "som jag längtade dit".

category